Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Be Diamonds Bt. cég (székhely: 4090 Polgár, Hunyadi u. 30., adószám: 20582829-1-09), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Be Diamonds Bt.
A szolgáltató székhelye: 4090 Polgár, Hunyadi u. 30.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: adinopark@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 09-06-009083
Adószáma: 20582829-1-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága - Debrecen
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-69166
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Web-Server Kft.
Postai cím: 4025 Debrecen, Pf. 526.
Székhely cím: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5
Telefon: 52 / 541-346
Mobil: 20 / 335-11-62
Fax: 52 / 998-452
Adószám: 13498454-2-09
Bankszámlaszám: (OTP)11738008-20248945
Nemzetközi bankszámla: HU16 1173 8008 2024 8945 0000 0000 SWIFT: OTPV HU HB
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 64601/2013.

1. Megrendelés

Az adásvételi szerződés mely alapján az eladó terméket ad el a vevő részére kötelező érvényű megrendelés alapján jön létre. Kötelező érvényűnek számít e-mail-ben, vagy telefonon történő megerősítés, mely az elektronikus megrendelés után történik (a megrendelése kézhezvételéről szóló e-mail nem minősül kötelező érvényűnek). Ezt a kapcsolat felvételt az eladó kezdeményezi, miután ellenőrzi a termék elérhetőségét, és a szállítás időpontját. Az eladó által megerősített megrendelés (vagy megrendelés egy része) kötelező érvényűnek számít mind két fél részére, amennyiben nem került sor a megállapodott feltételek megszegésére azon időben mikor a megállapodás köttetett. Fontos feltételnek számít a megrendelés tartalmának megváltoztatása (pontos termék, és ár meghatározás), termék és szállítás ára, kézbesítés formája és időpontja.

2. Megrendelés visszavonása

Megrendelés visszavonása a vevő részéről.

A vevőnek joga van a megrendelés bármikori indokolatlan visszavonására még mielőtt a megrendelés kötelező érvenyűen megerősítésre kerülne. A kötelező érvényű megerősítés után már csak abban az esetben törölhető a megrendelés, ha az eladó nem teljesíti a szerződésben feltüntetett szállítási feltételeket. A kötelező érvényű megrendelés visszavonása esetében, a vevő köteles megtéríteni az eladónak az ezzel a cselekedettel járó kiadásokat. Az eladó érvényesítheti ezzen jogát a kiadásai megtérítésére olyan termék esetében melyet "megrendelésre" a vevő kérésére kellett beszerezni, vagy abban az esetben, ha a termék beszerzés közben felmutatható kiadások jöttek létre. A törlési díj akár a termék árának az 50%-a is lehet.

Megrendelés visszavonása az eladó részéről:

Az eladó jogot tart fenn a megrendelés visszavonására ezen esetekben:

 • ha megrendelést nem lehetett kötelezően megerősíteni (hibásan megadott telefon szám, szállítási cím, cég esetén adószám, nem elérhető, nem válaszol az e-mail-re, stb.)
 • ha terméket már nem gyártják, nem forgalmazzák, elfogyott a raktárról, jelentősen megváltozott a termék ára, 0,-Ft-os vagy hibásan feltüntetett ár esetén. Amennyiben ilyen probléma áll fenn, az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel a további lépéseket illetően. Abban az esetben ha a vevő már kifizette a termék részleges vagy teljes árát, ez az összeg vissza lesz utalva a számlájára 14 naptári napon belül.


3. Elállás az adásvételi szerződéstől (csomagküldő szolgálat)

Elállás az adásvételi szerződéstől az ügyfél részéről. Azon ügyfélnek aki a gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében vásárol a hatályos jogszabályok értelmében joga van elállni a szerződéstől az termék átvételétől számított 14 napon belül. Elállási jog gyakorlásának a menete: Figyelembe véve, hogy az elállás esetén az egész szerződés az elejétől törlődik, az ügyfél az eladónak és az eladó az ügyfélnek visszatéríti az összes kölcsönös kötelezettséget.

Az eladó a terméket csak abban az esetben köteles visszavásárolni, ha a terméket nem használták, nem láthatóak rajta használat nyomai, és az eredeti csomagolásban van.

Ha az ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mailben a adinopark@gmail.com-ra, vagy írásban az eladó székhelyére.

Az elállásnál szükséges feltüntetni a megrendelés számát, sorszámát, a vásárlás dátumát, csatolni kell a termék megvételéről szóló eredeti számlát, és a számlaszámot melyre a vételár vissza lesz utalva.

Ha az ügyfél már átvette a terméket, köteles vissza küldeni az eladó székhelyére, ahol az eladó azonnal ellenőrzi a vissza küldött termék állapotát. Abban az esetben ha a termék nincs az eredeti állapotban, és csomagolásban, az ügyfél köteles megtéríteni az eladónak a termék eredeti állapotba történő visszaállítását, és a terméken keletkezett kárt. (hiányos tartalom, sérült csomagolás, használt vagy szennyezett, stb.)

Az eladó köteles az elállás esetében az ügyfélnek visszafizetni a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét.

Az eladó a vételárat a jóváírástól számított 14 napon belül vissza utalja.

A terméket kérjük küldje ajánlva és biztosítva, mivel nem felelünk a termék elvesztéséért az hozzánk vezető úton. A terméket ne küldje átvételre.

4. Szállítási feltételek

A termék rendelkezésre állásától függően, a megrendelés visszaigazolását követő lehető legrövidebb idő 1-10 napon belül szállítjuk, kivételes esetben lehet ez az idő hosszabb a vevővel való megállapodás alapján.

Szállítási címet a vevő adja meg. A megadott címre történő kézbesítéssel a szállítási folyamat befejezetnek tekintett. A termék össze szerelése nem képezi a szállítás részét. A megadott címre történő szállítást az eladó biztosítja. A küldemény mindig tartalmazza a számlát.

Futárszolgálattal történő szállítás esetén a termék eladási időpontjának a termék átvételi időpontja felel meg.

Házhozszállítást egész Magyarország területén biztosítunk. Szállítás díj nincs, a szállítás ingyenes. A tényleges szállítási módot a Megrendelés részben választja ki.

5. Felelőség a termékhibákért, és jótállás

A vevő köteles ellenőrizni a terméket közvetlenül az átvétele után. Amennyiben észrevehető a csomagolás mechanikus sérülése, a vevő köteles ellenőrizni a terméket, és meghibásodás esetén jegyzetet készíteni a szállító jelenlétében. A kiállított jegyzet alapján a kárfelmérő eljárás lezárulása után a vevőnek kellő árengedmény lesz biztosítva, vagy új terméket kap.

A termék átvételekor nem észlelt mechanikai sérülés esetében a reklamációt szükséges rögtön a termék átvétele után igényelni. A termék mechanikai sérülésére vonatkozó későbbi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az ügyfél köteles a termék átvételekor (személyes vagy nem személyes) ellenőrizni a csomag teljességét. Futárszolgálattal való kézbesítés esetén a vevőnek reklamációs jegyzőkönyvet kell írnia a helyszínem a csomag hiányosságát illetően.

A jótállás nem vonatkozik a használat közben normál elhasználódású tárgyak esetében (vagy bizonyos részükre). Rövidebb életrartam tehát nem vehető hibának, így nem is reklamálható.

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy a vevő jogosult panaszt tenni a fogyasztási cikkekben fellépő hibákért a termék megvásárlásától számított huszonnégy hónapon belül. Ez a bekezdés azonban nem vonatkozik az elemek és akkumulátorok élettartamára. A kapacitáscsökkentés nem hiba, hanem az akkumulátor természetes jellemzője. Tekintettel arra, hogy az áruk normál használata során elhasználódás következik be, a garancia csak akkor érvényesíthető, ha az akkumulátor megsérült. Az akkumulátor élettartama leggyakrabban a töltési ciklusok számához, de a töltés, lemerítés és tárolás módjához is társul. Ezért a szokásos élettartam 6 hónap. De ez az akkumulátor élettartama, nem pedig a garanciális ideje! A jótállási idő azonban nem keverhető össze a termék élettartamával! Az elemeket lemerült formában nem szabad hosszú ideig tárolni.

A jótállási idő azon személyek részére, kik a terméket vállalkozás vagy üzleti célból használják nincs meghatározva a polgári törvénykönyvben. A jótállási időt a tényleges importőr vagy a gyártó határozza meg.

A termék és a szerződés ellentmondása esetében a fogyasztónak joga van az úgynevezett "jogorvoslat elrendezésére", mégpedig:

 • a termék ingyenes javítás általi eredeti állapotába való helyezése
 • vételár arányos csökkentésével
 • termék kicserélésével
 • szerződés felbontásával


Először a fogyasztó kérvényezheti az eladótól a termék ingyenes javítását, vagy a termék ingyenes kicserélését. Vevőnek a termék kicseréléséhez csak akkor van joga, ha az a termék meghibásodását illetően nem aránytalan. Arról, hogy a hiba aránytalan, az hitelesített gyártó dönt, és írásban teszi meg a meghibásodás felbecsülését. Ezen döntés alapján a törvény adta lehetőségek szerint tesznek megefelelő lépéseket.

A termékhibákra vonatkozó felelőséget az eladónál lehet érvényesíteni, akinél a terméket megvásárolta. Ha a termék javítására más személy van megadva (pl. engedéllyel rendelkező szerviz), az eladó köteles fogadni a reklamációt. Az eladó köteles fogadni a reklamációt, de aztán továbbítja az engedéllyel rendelkező szerviznek. Az eladó a reklamációról azonnal dönt, bonyolult esetekben az engedéllyel rendelkező szerviz véleménye alapján. Ebbe az időbe nem számolódik bele a szakmai felülvizsgálatra fordított idő.

6. Személyes adatok védelme

Tiszteljük a magánéletét. Ahhoz, hogy méltó szolgáltatásokat tudjunk nyújtani önöknek, szükséges, hogy ismerjük néhány személyes adatát. Ezeket az adatokat védjük a visszaéllés ellen, és garantáljuk, hogy nem közöljük egy harmadik féllel az ön kapcsolattartási adatait, és a vásárlását illető információkat.

Ezen internetes üzlet használatával egyetért az ön által megadott információk, és a vásárlását illető információk gyűjtésével a fentebb meghatározott feltételek alapján. Az ügyfél regisztráció, újdonságok lekérése, felmérésekben való részvétel, és a regisztráció többi formájával automatikusan egyetért, hogy értesítve legyen az újdonságainkról a webáruházunkban, e-mail-ben, vagy telefonon. Ha nem fog igényt tartani ezen értesítések küldésére, lehetősége van ezt bármikor megszüntetni, ezen lehetőség pontos leírását minden küldött üzenetben megtalálja.

Az internetes üzletünk jogot tart fenn lemondani a biztonság garantálásáról ismeretlen tettes (Hacker) általi szerver támadás esetében. Csakis ebben az esetben nem érvényesek a fentebb meghatározott személyes adatok védelméről szóló feltételek.

7. Reklamációs eljárás

Abban az esetben. ha a terméken hibát észlelt, kérjük az alábbiak alapján járjon el:

 • Írja meg nekünk a panaszát e-mailben az adinopark@gmail.com-ra.
 • Az eladó futárt küld a reklamált termékért, melynek a vevő átadja a reklamált terméket hiba leírással és a számla másolatával együtt.
 • Az eladó köteles elintézni a reklamációt (igenlő vagy nemleges) legkésőbb a törvény által megadott határidőben ami 30 nap. Ezen határidő letelte után a vevőnek joga van a vásárlási összeg visszatérítésére.
 • Az eladó a reklamációt a termék gyártója szerint megadott utasítások alapján ítéli meg.
 • Az eladó a terméket elküldheti a gyártónak megítélésre, illetve szakmai felülvizsgálatra.
 • A reklamáció elismerése esetében az eladó a vevőnek elküldi az új, illetve a javított terméket.
 • A vevő nem fizeti a szállítási költségeket.
 • A reklamált terméket kérjük ne küldjék utánvéttel, mert nem lesz átvéve.
Folytatás
Gyors kereső
 
Ide írja, amit keres.
Részletes keresés
Az Ön kosara üres!
Általános Szerződési Feltételek
Reklamáció
Fizetési lehetőségek
Ügyfélszolgálat
Vásárlási információk
Visszaküldés
Szállítási lehetőségek
E kereskedelem
Adatvédelem és adatkezelés
osCommerce