Adatvédelem és adatkezelés

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


- A GDPR eredeti, minden Európai uniós nemzet hivatalos nyelvén

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679


BEVEZETÉS

A Be Diamonds Bt. által jelenleg kiadott Adatvédelmi Irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) célja, hogy tájékoztassa az oldal felhasználóit adataik általunk történő gyűjtéséről, felhasználásáról és közléséről. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy üzleti kapcsolatainkban a személyes adatok védelméhez fűződő jogok feltétlen tiszteletben tartásával járjunk el.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat jelen honlapon gyűjtött adatokra vonatkozik. Ha a továbbiakban másként nem szerepel, jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik a Be Diamonds Bt. által más eszközökkel, pl. offline gyűjtött adatokra.

FOGALMAK

* Dínó Shop (Be Diamonds Bt.) weboldal: a Be Diamonds Bt. http://dinoshop.hu/ fődomainen elérhető weboldala
* Szolgáltató: az oldalt birtokló jogi személy, aki a technikai üzemeltetést biztosítja
* Látogató: regisztrációval nem rendelkező, az oldal publikus részeit böngészni tudó felhasználó
* Regisztrált vásárló: regisztrációval rendelkező vásárló
* Ügyfelek: azon regisztrált felhasználók, akik fizetős szolgáltatásokat vesznek igénybe
* Személyes adat: minden olyan adat – pl. a név –, amely egy adott természetes személlyel kapcsolatba hozható, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatok körébe tartoznak azok az információk is, amelyek segítségével a Be Diamonds Bt. könnyebben határozhatja meg egy személy kilétét, tehát az illető címe, telefonszáma, és születésének időpontja.
* Adatkezelés: bármely személyes adaton végzett műveletek összessége.
* Adatkezelők köre:
    1. a „Dínó Shop” Szolgáltatója
    2. a „Dínó Shop” informatikai rendszerének üzemeltetője
* Adatfeldolgozó: az a természetes-, vagy jogi személy amely a Szolgáltató kifejezett kérésére és engedélye mellett a Szolgáltató részére adatfeldolgozást végez.

Jelen tájékoztató a „Dínó Shop” weboldal az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” összefoglaló nevén „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései alapján megvalósuló Adatkezelési gyakorlat bemutatását célozza.

A Nyilatkozatban pontosan leírjuk, hogy:
    1.) mi tekinthető személyes adatnak;
    2.) partnereinktől milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk;
    3.) mi az adatkezelők adatkezelésének célja, jogalapja, elve és módja;
    4.) hogyan, mikor és hol gyűjthetjük ezeket az adatokat;
    5.) másokkal is megoszthatjuk-e a birtokunkba került adatokat;
    6.) mit teszünk a személyes adatok biztonsága érdekében;
    7.) és partnereinket milyen jogok illetik meg személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
A legfontosabb, hogy személyes adataik kezelése kapcsán partnereink milyen választási lehetőségek előtt állnak.

HA WEBOLDALUNKAT MEGLÁTOGATVA ELFOGADJA AZ OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, AKKOR AZZAL KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA SZEMÉLYES ADATAINAK E NYILATKOZATBAN ISMERTETETT MÓDON TÖRTÉNŐ GYŰJTÉSÉHEZ, TÁROLÁSÁHOZ, ÁTADÁSÁHOZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ.

Amennyiben problémát jelent az a mód, ahogy a Be Diamonds Bt. az Ön személyes adatait felhasználja, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot és elmondhatja, adatait milyen célra ne használjuk fel. Előfordulhat, hogy igényét írásban kérjük majd benyújtani, de személyes adatainak felhasználását kérésének megfelelően mindenképp beszüntetjük.

1.) MI TEKINTHETŐ SZEMÉLYES ADATNAK?
Személyes adat minden olyan adat – pl. a név –, amely egy adott természetes személlyel kapcsolatba hozható, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatok körébe tartoznak azok az információk is, amelyek segítségével a Be Diamonds Bt. könnyebben határozhatja meg egy személy kilétét, tehát az illető címe, telefonszáma, és születésének időpontja.

2.) PARTNEREINKRŐL MILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?
Hozzájárulásával, amit Weboldalunkon a Regisztráció, Hírlevél feliratkozás és Gyógynövény Lexikon igénylése funkció igénybevételével kifejezetten megad a Be Diamonds Bt. részére, időről-időre az Ön alábbi személyes adatait gyűjthetjük és kezelhetjük a jelen nyilatkozatban meghatározott célra:

    1) Név
    2) E-mail cím
    3) Telefonszám
    4) Címadatok: szállítási és számlázási címadatok
    5) Születési dátum
    6) A weboldalunkon (weboldalainkon) tett látogatásai.

Bármely látogató előzetes akaratával és tevőleges részvételével regisztrált vásárlóvá válhat. A vásárlóvá válás feltétele a regisztráció. Ez esetben a következő adatokat kell megadni:

    1) Nem
    2) Név
    3) Születési dátum
    4) E-mail cím
    5) Telefonszám
    4) Lakcím
    
Opcionálisan megadható:

    1) Cég név
    2) Fax szám
    
A Be Diamonds Bt. nem kívánja a 18. életévüket be nem töltött kiskorúak személyes adatait gyűjteni. Amennyiben kiderül, hogy szándékaink ellenére valamely kiskorú személyes adatai birtokába kerültünk, úgy azokat azonnal töröljük adatbázisainkból!

3.) MI AZ ADATKEZELŐK ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA, ELVE ÉS MÓDJA?
Az Öntől kapott személyes adatokat csak és kizárólag arra használjuk, hogy az Be Diamonds Bt.-hoz intézett megjegyzéseire és/vagy kérdéseire válaszoljunk.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a rá bízott személyes adatokat tekintve lehetőségeihez mérten körültekintően jár el és az adatkezelést jóhiszeműen, csak az adott szolgáltatás igénybevételének megfelelő mértékben gyűjti, a kezelt adatok körét ehhez mérten a minimálisra szorítva határozza meg.

1. fizetős szolgáltatások igénybevételének lehetőségi
2. Tagok azonosítása
3. kapcsolattartás a Tagokkal
4. hírlevél küldése azon Tagjaink számára, akik igényt tartanak erre
5. jogellenes felhasználás kiszűrésének biztosítása
6. arra illetékes hatóságoknak nyújtott adatszolgáltatás nyomozati cselekményeik során

Minden az Adatkezelő részére bocsátott személyes adat kezelése az adat birtokosának előzetes beleegyezésével és kifejezett hozzájárulásával történik előzetes tájékoztatást követően.

A Személyes adatok kezelése mind a Szolgáltató, mind a látogató lényeges és jogos érdeke mely a szolgáltatás zökkenőmentes fenntartását célozza.

A Szolgáltató a GDPR rendelkezéseivel összhangban jogosult a Felhasználó külön beleegyezése nélkül is továbbítani (esetenként átengedni) annak személyes adatait Szolgáltató által megbízott Adatkezelők részére.

Ezen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételével a regisztrált vásárló kijelenti, hogy felelősséget vállal a kapcsolattartásra megadott elérhetőségek valóságtartalmáért (úgymint email cím és/vagy telefonszám, esetenként lakcím).

Ezen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételével azon Ügyfelek, akik igénybe veszik fizetős szolgáltatásainkat, kijelentik, hogy a számlázásra megadott adataik megfelelnek a valóságnak.

A Szolgáltató a megadott személyes adatok eredetiségéért felelősséget nem vállal, ezen felelősség az adatot rendelkezésünkre bocsátó jogi vagy természetes személyt terheli.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató által bekért személyes adatokat kizárólag ezen tájékoztatóban megjelölt célokra használja fel. Szolgáltató minden esetben törekszik kizárólag az adott szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok kezelésére és bekérésére.

A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy amennyiben az adott szolgáltatói jogviszony megszűnt a szolgáltatást igénybe vevővel, úgy ezen tájékoztatóban vállalt határidőn belül ezen személyes adatokat megsemmisíti, vagy deperszonalizálja, a továbbiakban anonim módon tárolja.

Szolgáltató kijelenti, hogy az internetes weboldalak megtekintéséhez szükséges technikai feltételek során automatikusan átadott esetleges személyes adatok kezelésére a törvényben meghatározott kereteken belül a felhasználó előzetes beleegyezése nélkül is jogosult, ilyen lehet pl. az IP cím, mint személyhez fűződő adat. Ilyen eset lehet pl. az informatikai rendszer üzemeltetésével megbízottak köre.

Szolgáltató a GDPR vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetősége alapján nem kíván adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.
    
4.) HOGYAN, MIKOR ÉS HOL GYŰJTHETJÜK EZEKET AZ ADATOKAT?
Valahányszor meglátogatja web-oldalunkat, az Be Diamonds Bt. látni fogja az Ön IP-címét. Az Ön “IP címe” egy szám, amit az Internet szolgáltatója (ISP) automatikusan hozzárendel az Ön által használt számítógéphez. Az IP-szám a meglátogatott web-oldalak legtöbbje számára olvasható. Az IP-számokat a magunk részéről kizárólag a szervereinkkel kapcsolatos problémák diagnosztizálása, valamint azok használatára vonatkozó statisztikai adatok adminisztrációja és gyűjtése céljára használjuk fel.

Általában elmondható, hogy a weboldalon keresztül Ön anélkül léphet kapcsolatba az Be Diamonds Bt.-al, hogy közölné kilétét, illetve IP-címén kívül bármely személyes adatát felfedné előttünk. Ugyanakkor a Kapcsolat funkción keresztül önként megadhatja személyes adatait, ha azt szeretné, hogy a Be Diamonds Bt. megválaszolja megjegyzéseit és kérdéseit. Ehhez ugyanis rendelkeznünk kell az Ön elérhetőségével, ezen belül idevágó személyes adataival, amelyek kezelése egy kifejezetten Önről szóló fájlban, vagy az Önéhez hasonló elérhetőség-adatokat tartalmazó fájlban történik.

Előfordulhat, hogy amikor Ön weboldalunkon keresztül kapcsolatba lép velünk, „cookie”-kat használunk. A „cookie”-k azok az Ön számítógépén tárolt adatfájlok, amelyek információtartalma révén a weboldal rendszergazdája felismeri, ha egy felhasználó meglátogatja az oldalt, nyomon követheti a felhasználó és a weboldal közötti interakciót és regisztrálhatja a visszatérések gyakoriságát.

Amikor Ön weboldalunkra látogat, a szerver egy rövid szöveges fájlt küld számítógépének merevlemez-meghajtójára – ezt nevezzük „cookie”-nak. Ez a fájl egyedül az Öné, azt csak a szerver, illetve az Ön böngésző programja képes olvasni. Ez az egyedi „cookie” arról tájékoztatja az Be Diamonds Bt.-ot, hogy web-oldalunk ismételt felkeresésére az Ön számítógépét használták.

Ezenkívül a „cookie”-k segítségével nyomon követhetjük és regisztrálhatjuk mozgását a weboldalon.

A „cookie” nem használható fel kódként és nem terjeszt vírust. Más szerver nem képes olvasni azt, belőle személyes információkat kinyerni nem tud. A „cookie” mindössze egy az Ön gépe és közöttünk megosztott azonosító fájl, amelyet a Be Diamonds Bt.-on és a fent említett második személyen kívül más nem ismerhet meg.

Amennyiben erről vagy más weboldalról nem kíván „cookie”-kat fogadni, úgy azok fogadását böngésző programja segítségével utasíthatja el. Ehhez használja például böngészője „Preferences” (Beállítások) vagy „Internet Options” (Internet beállítások) menüjét. Azzal azonban számolnia kell, hogy ha a „cookie”-kat fogadó opciót kikapcsolja, vagy azokat bármilyen módon megváltoztatja, akkor előfordulhat, hogy a weboldalt, illetve a weboldalon található egyes információkat, anyagokat és/vagy szolgáltatásokat nem tudja majd elérni.

Az Adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

5.) MÁSOKKAL IS MEGOSZTHATJUK-E A BIRTOKUNKBA KERÜLT ADATOKAT?
A Be Diamonds Bt. az Ön személyes adatait másoknak nem adja át, nem adja el, nem adja bérbe, azokkal nem kereskedik. A Be Diamonds Bt. ilyen adatot harmadik személlyel csak abban az esetben közöl, ha az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése szempontjából elengedhetetlenül szükséges vagy helyes.

Harmadik fél tőlünk az Ön személyes adatai birtokába csak akkor kerülhet, ha szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen adatokat bizalmasan, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kezeli. A harmadik személlyel kötött szerződések azt is előírják, hogy az Ön személyes adatai kizárólag a szerződésben meghatározott célokra használhatók fel. A felhasználási célok ezen köre semmilyen esetben sem lehet szélesebb annál, mint amire a Be Diamonds Bt. az eddig leírtak szerint az Ön személyes adatait felhasználni jogosult. Személyes adatot harmadik személy semmilyen körülmények között nem használhat fel saját céljaira. Web-oldalunkon a Kapcsolat funkció igénybevételével kifejezetten hozzájárul személyes adatainak harmadik személyek részére történő továbbításához a fenti feltételek betartása mellett.

Az Ön egyes személyes adatait, illetve összes ilyen adatát csak jogszabály ilyen előírása esetén hozzuk olyan harmadik személyek tudomására, akikkel nem állunk szerződéses kapcsolatban. Ezenkívül fenntartjuk a jogot arra is, hogy minden általunk jóhiszeműen törvényellenesnek vélt tevékenységet bejelentsünk az illetékes hatóságnak. Végezetül pedig személyes adatot akkor is kiadhatunk, ha okkal feltételezhető, hogy az mások, illetve a saját jogaink, vagyonunk és biztonságunk védelmét szolgálja és erre a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak.

Természetesen nem vállalhatunk felelősséget harmadik személy adatvédelmi gyakorlatáért, ha az a birtokunkban levő információkhoz, anyagainkhoz, termékeinkhez és/vagy szolgáltatásainkhoz hozzáférést biztosít vagy azok elérése céljából linket létesít. Az Ön feladata, hogy az ilyen harmadik személy felől érdeklődjön, annak adatvédelmi gyakorlatáról tájékozódjon.

6.) MIT TESZÜNK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?
A Be Diamonds Bt. a személyes adatokat magyarországi adatbázisaiban tárolja. A személyes adatok biztonságát legalább az itt leírtakkal azonos szintű intézkedésekkel védő partnereink részére átadott információk kivételével a birtokunkban lévő személyes adatok nem hagyják el az Európai Unió területét. Web-oldalunkon a Kapcsolat funkció igénybevételével kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a Be Diamonds Bt. Magyarországon található székhelyére való továbbításához.

Az elektronikus adatbázisokat ellenőrzött és biztonságos helyen kiépített önálló szerverekre telepítjük. Az elektronikusan tárolt személyes adatokról rendszeres időközönként biztonsági másolatok készülnek – ezeket egy másik ellenőrzött és biztonságos helyen őrizzük. Ezekhez az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz kizárólag a Be Diamonds Bt.,valamint harmadik fél alkalmazásában álló, erre felhatalmazott felhasználók férhetnek hozzá, akik ehhez általunk jóváhagyott belépési engedéllyel, azonosító számmal és jelszóval rendelkeznek. Ezeknek a személyeknek a vonatkozó jogszabályokban előírt minden szükséges technikai és szervezeti jellegű biztonsági ellenőrzésen át kell esniük.

A személyes adatokról készült fizikai másolatokat a Be Diamonds Bt. biztonságos helyen, illetve a cég területén elhelyezett okmányszekrényben tárolja. Használaton kívül az ilyen helyiséget, illetve okmányszekrényt lezárva tartjuk. A személyes adatok őrzésére szolgáló helyiségekbe kizárólag azok a Be Diamonds Bt.-dolgozók jogosultak belépni, illetve az okmányszekrényeket csak azok nyithatják fel, akiknek ez munkaköri feladataihoz hozzátartozik.

7.) MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt egyéb jogosultságok mellett személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

A személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérése - Személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen:

A személyes adataihoz való hozzáférés és azok javításának joga – Mi vagyunk az Ön személyes adatai feldolgozásért felelős adatkezelő. Önnek a vonatkozó jogszabályok értelmében az általunk kezelt személyes adataihoz jogában áll hozzáférni, valamint azok javítását, illetve törlését kérni. E jogának gyakorlásához személyes adatairól közvetlenül a Be Diamonds Bt.-hoz intézett írásos kérelemben kell tájékoztatást kérnie. Előfordulhat, hogy személyes adatainak megerősítése, illetve javítása céljából kérdőívet vagy értesítést küldünk ki Önnek. Végül arra kérnénk, hogy a szokásos üzletmenet keretében Önhöz eljuttatott valamennyi dokumentumot tekintse át, és ellenőrizze a bennük feltüntetett személyes adatait. Ha pontatlan adatot talál, akkor azt a Személyes adatváltozást bejelentő nyomtatványon megfelelően kitöltve és a Be Diamonds Bt. rajta feltüntetett címére levélben vagy faxon eljuttatva jelezze felénk.

Személyes adatainak törlése kilépés esetén – Önnek jogában áll kérni, hogy személyes adatait a megfelelő időn belül töröljük adatbázisunkból, miután az adatkezelés célja megszűnt. Főszabályként arra törekszünk, hogy személyes adatait az erre vonatkozó kérésére adott válasz keltétől számított három (3) hónapon belül töröljük rendszerünkből.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉRVÉNYE

Adatvédelmi Nyilatkozatunk a megváltozott jogszabályi környezetet, illetve az általunk követett gyakorlat változásait követve időről-időre módosulhat. Javasoljuk, hogy gyakran olvassa át az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen adatkezelési tájékoztató annak módosításáig érvényes.

2018.05.22.

HASZNOS INFORMÁCIÓK

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu
Telefon: 061-3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Folytatás
Gyors kereső
 
Ide írja, amit keres.
Részletes keresés
Az Ön kosara üres!
Általános Szerződési Feltételek
Reklamáció
Fizetési lehetőségek
Ügyfélszolgálat
Vásárlási információk
Visszaküldés
Szállítási lehetőségek
E kereskedelem
Adatvédelem és adatkezelés
osCommerce